Sremska Mitrovica – U proizvodnoj strukturi oraničnih površina u Srbiji ove godine dominiraju žita sa 58%, od čega je najviše setvenih površina pod kukuruzom 38%, dok je pod pšenicom 14%. Površine pod industrijskim biljem iznosile su 13%, a najviše je pod suncokretom i sojom. Setvene površine pod povrćem su u 2011. godini iznosile 8% u zasejanim oraničnim površinama, a pod krmnim biljem skoro 14%.

You may also like