Oprezno na kupanju

Sremska Mitrovica – Uzorkovanjem i analizom savske vode , a u odnosu na ispitane parametre mikrobiološke ispravnosti , savska voda ne odgovara zahtevu predviđenom za vode II klase namenjene rekreaciji i kupanju građana, kažu iz Javno komunalnog preduzeća “Komunalije“.

Analiza savske vode je izvršena 15. juna, 2011. godine i to u potesu od Male plaže do kraja Gradske plaže, a analizu je izvršio Zavod za zaštitu zdravlja Sremska Mitrovica.

U Zavodu za zaštitu zdravlja kažu da Savska voda može negativno da utiče na čovekovo zdravlje.

Zagađena voda je najčešće uzročnik pojave konjuktivitisa, infekcije očiju, ali i stomačnih problema, dijareje, povraćanja kao i blažih kožnih infekcija.

You May Also Like