Sremska Mitrovica – 16.marta, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti odjavio je epidemiju gripa za Sremski okrug.
U epidemiji u Sremu, koja je trajala od 24.01.2011. godine do 13.03.2011. registrovano je ukupno 2932 obolela lica na teritoriji Srema.
Zbog teške akutne respiratorne bolesti ukupno je hospitalizovano je 21 lice u bolnicama u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu. Ukupno tri lica su dobila akutni respiratorni distres sindrom, a jedno je umrlo. Lice koje je umrlo imalo je faktore rizika za teži oblik bolesti. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda, pratiće dalje epidemiološku situaciju gripa i u slučaju ponovnog pogoršanja epidemiološke situacije gripa, preporučiće odgovarajuće mere.

You may also like