Sremska Mitrovica – Toplomeri, aparati za merenje pritska kao i drugi merni instrumenti sa živom biće povučeni iz prodaje i zabranjeni od 5. jula kažu iz Sektora za upravljenje hemikalijama i biocidnim proizvodima.

Potrošači ne treba da budu uplašeni zato što u kući imaju živin toplomer. On je potpuno bezbedan sve dok nije oštećen. Količina žive u toplomerima iznosi od 0,5 do tri grama i to nije zabrinjavajuća količina.

Toplomeri sa živom imaju bezbedniju alternativnu zamenu kao što je digitalni toplomeri ili toplomeri sa galijumom, indijumom.

You may also like