Obaveštenje iz elektrodistribucije

Sremska Mitrovica – Elektrodistribucija Sremska Mitrovica obaveštava kupce da su računi za utrošenu električnu energiju za AVGUST/2011g. urađeni i u toku je njihovo uručenje.

Iz elektrodistribucije apeluju na kupce električne energije da poštuju rokove plaćanja naznačene na računima. Time će ostvariti popuste i izbeći dodatne troškove u vidu kamate, uključenja,sudske troškove i slično.

You May Also Like