Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine raspisao je konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.
Konkurs je raspisan za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije APV.
Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2011. godine, a rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj web stranici Sekretarijata.(www.puma.vojvodina.gov.rs)

You may also like