Sremska Mitrovica – Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavila konkurs za prijavu 150 malih i srednjih preduzeća koja žele da se prijave za uslugu
savetovanja.
Pravo učešća u javnom pozivu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga ako su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovane u Srbiji, ona koja imaju pozitivan poslovni rezultat u prethodne dve godine, izmirene obaveze po osnovu uplate poreza i doprinosa i ako ne
obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću. Usluga je besplatna, a posle prijave preduzeća vrši se selekcija.
Lista preduzeća se može očekivati u maju ove godine. Savetovanje je sveobuhvatan proces podrške preduzetnicima koji se nalaze u presudnomtrenutku za razvoj ili opstanak preduzeća.

You may also like