Sremska Mitrovica – U holu Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici danas su svi sugrađani koji imaju visoko školsko obrazovanje, a nisu bili u radnom odnosu, imali priliku da predaju svoj CV, i time dobiju mogućnosta da znanja stečena na fakultetima primene u nekoj od gradskih uprava.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović ovom prilikom je rekao da je lokalna samouprava ove godine obezbedila 1,8 milion dinara za projekat podrške zapošljavanja lica sa visokom stručnom spremom u okviru organa samouprave, kao i ustanova kojih je grad osnivač.

Trinaest lica sa teritorije grada biće zaposleno sa visokom stručnom spremom, kako bi im se omogućilo osposobljavanje koje je neophodno za izlazak na stručni ispit, koji je neopohdan za dalje zasnivanje radnog odnosa.

You may also like