Sremska Mitrovica – Tendencija rasta nezaposlenosti usred recesije i ekonomske krize nastavlja se i u 2011. godini.
Na teritoriji Sremske Mitrovice trenutno bez posla je oko 28.000 lica, od kojih je najviše sa prvim stepenom stručne spreme a najmanje faklultetski obrazovanih.
Do posla najteže dolaze lica koja su zbog neuspele privatizacije ili stečaja neke od državnih firmi, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Najviše šanse za zaposljenje imaju mladi, iako su svima prava ista, navode u sluzbi za zapošljavanje.
Trenutno je u NSZ aktuelan program obuke za rad na novim poslovima kao i zapošljavanje lica sa invalliditetom.
A pored standardnih aktivnosti u pomoći građanima prilikom pronalaženja posla Nacionalna služba za zapošljavanje svojim programom kao što je PRVA ŠANSA i STRUČNA PRAKSA ima za cilj da afirmiše mlade bez radnog iskustva i smanji broj nezaposlenih.

Možda Vam se svidi i