Sremska Mitrovica – Na teritoriji Srema, a po evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, oko 700 osoba sa invaliditetom čeka na posao.

U mesecu februaru, filijala Sremska Mitrovica organizovala je sajam Zapošljavanja osoba sa invaliditetom, na kojem je konkurisala 61 osoba, od kojih je zapošljeno 10.

Na teritoriji grada osobe sa invaliditetom najčešće rade kao pomoćni administrativni radnici, ali ima i onih koji rade kao radnici u proizvodnji, portiri, precizni mehaničari i metalostrugari.

Nacionalna služba za zapošljavanje na državnom nivou odobrila je 112 projekata u okviru javnih radova za osobe za invaliditetom u okviru kojih bi posao trebalo da dobije 1.321 osoba. Iz budžeta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u ovoj godini za te projekte izdvojeno je 253,1 miliona dinara.

You may also like