Sremska Mitrovica – U Elektrodistribuciji Sremska Mitrovica kažu da su kupcima električne energije koji nisu platili svoje obaveze iz ranijih perioda upućene opomene pred utuženje. Potrebno je da odmah, po dobijanzu istih, svoje obaveze plate kako bi izbegli dodatne sudske troškove.

Takođe je, prema istim kupcima, u toku akcija obustave isporuke električne energije zbog duga.

Protiv svakog kupca koji nedozvoljava obustavu podnećemo nadležnom sudu Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a ukoliko zateknemo da brojilo nema plombe,podnećemo krivičnu prijavu u skladu sa članom 159 Zakona o energetici, kažu u Elektrodistribuciji Sremska Mitrovica.

You may also like