Mitrovčani uglavnom redovni u plaćanju računa

Sremska Mitrovica – U Srbiji višegodišnji dužnici koji ne izmiruju obaveze za komunalne usluge, strepe zbog najava iz Javnih preduzeća o zapleni nekretnina zbog dugova.Jedan od primera je I Čačak gde je Osnovni sud doneo rešenja kojima se, u slučaju četvorice dužnika, ima sprovesti „zabeležba, utvrđivanje vrednosti i prodaja nepokretnosti”.Gradska toplana u ovom gradu je podnela zahteve za prodaju ukupno 12 stanova svojih dužnika.

Za razliku od Čačka u Sremskoj Mitrovici druga priča. Preduzeću „Topifikacije“ u Sremskoj Mitrovici, trenutno se duguje 70 miliona dinara za isporučenu toplotnu energiju.Mere nisu ni blizu tako drastične kao u Čačku, direktor Javnog preduzeća „Topifikacije“ kaže da su tužbe upućene protiv lica koja nisu isplatila dugovanja u iznosu od preko 50 hiljada dinara, a takvih je više od 100.Sa dužnicima se dogovara, pa dug otplaćuju na rate ali nema ni govora o prodaji nekretnina.
Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ u Sremskoj Mitrovici ovako velikih problema nema.Po rečima direktora ovog preduzeća, naplata je čak 91 %.
Na području Sremske Mitrovice je 4 500 domaćinstava i oko 300 komunalnih, privrednih, javnih i drugih objekata priključenih na gasnu mrežu, a naplata utrošenog energenta je dobra, izjavio je direktor „Srem gasa“ u Sremskoj Mitrovici Vladimir Sanader.

Prema pokazateljima mitrovačkog „Vodovoda“ fizička lica na teritoriji opštine Sremska Mitrovica duguju ovom javnom preduzeću za isporučenu pijaću vodu oko 30 miliona dinara. Najviše njih duguje iznos do 3000 dinara i takvih je u strukturi dužnika oko 70%. I pored ovoga naplaćenost računa kod ove kategorije potrošača je zadovoljavajuća i iznosi oko 90 %.
Kod pravnih lica naplata je između 75 i 80 % i oni ukupno duguju oko 38 miliona dinara.Ovde spadaju i preduzeća koja su procesu restrukturiranja, ili su u stečaju, ili uopšte ne rade.
Uopšteno gledajući, dug korisnika usluga vodosnabdevanja se u odnosu na proteklu godinu uvećao za oko 5%, ali to za sada ne ugrožava stabilnost poslovanja.
Kada potrošači imaju dug veći od 3 000, šalju se opomene pred isključenje. Kako ne bi dolazilo do samog isključenja mitrovački „Vodovod“ građanima i preduzećima daje mogućnost plaćanja duga u više mesečnih rata, kažu u ovom mitrovačkom preduzeću.

You May Also Like