Sremska Mitrovica – Prema poslednjem uzorkovanju, voda koju Mitrovčani svakodnevno piju hemijski i mikrobiološki je ispravna za upotrebu.
Zaposleni u Zavodu za javno zdravlje, zajedno sa radnicima JKP Vodovod redovno kontrolišu kvalitet vode za piće. Jednom mesečno uzimaju se uzorci vode sa nekoliko punktova na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Mesta sa kojih se uzimaju uzorci vode su unapred određeni Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
Ukoliko se primeti neispravnost, sirova voda sa bunara se prerađuje u fabrici za preradu vode pa se tek onda distribuira korisnicima. Tehnološki proces prerade vode sastoji se od aeracija, filtracija kroz 12 peščanih filtera i dezinfekcije hlorom, čime se neutrališe povećan sadržaj gvožđa, magnezijuma i amonijaka. Ovim procesom, sprečava se moguće bakteriološko zagađenje.
Povećana koncentracija kamenca u vodi je ono na šta se Mitrovčani najviše žale.
Voda koju pijemo, po svom sastavu, prirodno je tvrđa, i zbog toga dolazi do taloženja kamenca. Ovakva voda nije štetna za zdravlje.

You may also like