Sremska Mitrovica – U Javnom preduzeću „SREM GAS“ kažu da se na distibutivnom području Sremska Mitrovica pojavili dimničari koji nude uslugu pregleda dimovnih instalacija ne izdavajući potrebno Uverenje o njihovoj ispravnosti i naplaćuju je na licu mesta sa obrazloženjem da „to moraju raditi da bi na uredan i bezbedan način bili snabdevani prirodnim gasom“.

Pregled dimovnih instalacija, u okviru pregleda unutrašnje gasne instalacije, obavlja SZR „Čađa“ iz Bešenova, koji poseduje uredno ovlašćenje potpisano i overeno od JP „SREM GAS“, a usluga pregleda se naplaćuje uz račun za utrošeni prirodni gas, kažu u ovom Javnom preduzeću.

You may also like