Sremska Mitrovica – U Vojvodini sve više milionera saopštila je Poreska uprava Srbije regionalnog centra Novi Sad.

Do 15. marta u Vojvodini je oko 3.125 građana je prijavilo da ima veće prihode od oko 1.708.000, a zbog kašnjenja očekuje se da će broj prijavljenih biti uvećan za još 150-200 prijava.

Diplomirani ekonomista iz Novog Sada koji je prihodovao oko 166,66 miliona dinara prvi je na listi dok se drugim mestom može pohvaliti preduzetnik iz Sremske Mitrovice, sa prijavljenom zaradom od oko 55,65 miliona dinara. Treće i četvrto mesto dele komercijalista iz Zrenjanina, odnosno inženjer iz Petrovaradina, koji su zaradili nešto malo više od oko 30 miliona dinara.

Novo zanimanje među bogatašima su lekari. Doktor medicinskih nauka iz Sente prijavio je zaradu od oko 15,4 miliona.

Prošle godine najviše u Vojvodini zaradio menadžer iz Novog Sada, čiji je prihod bio oko 79,3 miliona. Drugi je bio preduzenik iz Sremske Mitrovice sa oko 37,5 miliona. Ove godine su se bogataši po gradovima isto poređali, ali pošto su po našim propisima imena tajna, ne znamo da li su u pitanju iste osobe.

You may also like