Sremska Mitrovica – Uskoro će građani moći da odlože plaćanje svojih dugoročnih kredita do 24 meseca.U tom periodu građani će plaćati samo kamatu.
Pravo na odlaganje plaćanja rata imaće građani koji su ostali bez posla ili je rata veća od 30, odnosno 50 odsto njihovih mesečnih primanja, a kasne sa otplatom kredita maksimalno 180 dana.
Dugovi građana zbog „minusa“ na tekućim računima i zbog duga u vezi sa korišćenjem bankarskih kartica, neće biti obuhvaćeni Vladinim programom za reprogramiranje svih vrsta kredita, osim subvencionisanih.
Procene su da će ovu meru koristiti oko pola miliona ljudi. Iz Vlade Srbije najvljuju slične mere i za preduzeća.
Krajem februara kreditno zaduženje građana Srbije bilo je 509,22 milijarde dinara.

You may also like