Međunarodni dan slobode medija koji se obeležava 3. maja, predstavlja još jednu priliku da se javnosti ukaže na trenutni položaj i stepen slobode medija koji čine pokazatelje
razvoja jednog društva. Bez garantovane i stvarne slobode medija javnosti ne može biti pruženo blagovremeno, potpuno i objektivno informisanje.

Motiva za unapređenje slobode medija u Srbiji ima na pretek. Poslednji izveštaji Evropske federacije novinara o slobodi medija u Srbiji govore o tome da medijsku slobodu ugrožavaju nedovoljna bezbednost novinara, loša ekonomska situacija u medijima, loši odnosi između novinara, njihovih poslodavaca ili političara, loš dijalog između profesionalaca, njihovih menadžera i političke elite. Uzimajući u obzir ove pokazatelje, rejting Srbije u oblasti medijskih sloboda je u konstantnom padu.

Pokrajinski ombudsman, kao institucija koja u svom svakodnevnom radu sarađuje sa medijima jer oni za ovu instituciju predstavljaju dragocen izvor informacija, a u cilju efikasnijeg delovanja u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, ističe da se za slobodu medija moraju obezbediti svi neophodni (sistemski) uslovi i mehanizmi zaštite.
Rezultati istraživanja „Manjinski mediji u Vojvodini“ koje je Pokrajinski ombudsman sproveo 2010. godine ukazuju na to da su mediji (posebno na lokalnom nivou) veoma često izloženi pritiscima, koji pre svega, proizlaze iz jakih političkih krugova i različitih centara moći, da su ekomomski i politički zavisni i da su uslovi za rad gotovo nemogući. Ugrožavanju slobode medija doprinosi i izmenjeni Zakon o informisanju koji svojim visokim i drakonskim kaznama predstavlja pretnju novinarima i na posredan način dovodi do (auto)cenzure. Na taj način direktno se onemogućava istinito, pravovremeno i profesionalno izveštavanje.

Problemi političke i ekonomske nezavinosti medija koja je u direktnoj vezi sa njihovom slobodom, treba da se reše reformom medijskog sektora uključujući sve aktere medijske scene ali i medijsku publiku. Rešenja, ova i druga važna pitanja mora da ponudi medijska strategija Srbije u vidu sistemskih rešenja, koja je u pripremi i čiji se predlog očekuje u julu 2011. godine. Na taj način, stvorili bi se uslovi za uređenje medijske sfere, čime bi se doprinelo jačanju i zaštiti slobode medija kao najviše vrednosti. Uporedo sa ovim dokumentom, potrebno je kontinuirano afirmisati etičke principe koji moraju biti u skladu sa zaštitom ljudskih prava.

Sloboda štampe, bezbednost novinara, nezavisnost medija (uključujući i javni servis), poštovanje autorskih prava, odgovarajući i prikladni radni uslovi bazirani na kolektivnim ugovorima, i inovativni modeli poslovanja, predstavljaju glavne vrednosti kojima treba stremiti, a za ostvarivanje ovih vrednosti nužna je saradnja države, medijskih aktera i javnosti.

You may also like