Sremska Mitrovica – Vlada Srbije tokom ovog meseca trebalo bi da donese paket mera koje bi olakšale poslovanje privrede. Ovim merama, izmedu ostalog, predvida se umanjenje poreza i doprinosa za svakog novozaposlenog radnika.
Predvideno je da ce u prvoj godini, poslodavci za novozaposlene placati porez koji ce biti umanjen za 60 odsto, u drugoj godini 40 a u trecoj godini, porez bi bio umanjen za 20 odsto.

Primena novih mera ce u pocetku biti ogranicena na godinu dana, ali ako efekti budu ocekivani, bice produžena.
Placanje manjeg poreza moglo bi da dovede do otvaranja novih radnih mesta ali i da smanji rad na crno, isticu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica, koja ce, prema najavama, zajedno sa Poreskom upravom biti zadužena za evidenciju i dodatnu kontrolu porasta novozaposlenih u Sremu.

You may also like