Sremska Mitrovica – Uskoro se očekuje usvajanje novog zakona, po kome ce usluge socijalne zaštite moći da pružaju samo oni profesionalci koji dobiju licencu za rad. Za krajnjeg korisnika to će značiti da je osoba kojoj se obraća za pomoć stručna, obrazovana i iskusna.

Neće se više postavljati pitanje, da li je neko ko radi sa starima, decom, osobama sa invaliditetom, kvalifikovan za taj posao. Dokaz će biti licenca, koja će se izdavati na šest godina, a prethodno će svi zaposleni morati da završe neki od odobrenih programa obuke.

Kada se uvede sistem licenciranja, biće obavezujuće da socijalni radnik godišnje provede određen broj sati obučavajući se da bi mogao da obnovi licencu.

Obavezu stalnog usavršavanja ubuduće će imati i zaposleni u privatnom sektoru, koji postaje ravnopravan deo sistema socijalne zaštite.

Prema podacima Centra za socijalni rad, više od pola miliona stanovnika koristilo je neku od usluga socijalne zaštite u 2009. godini. Na socijalne potrebe stanovništva nije se uvek odgovaralo na dovoljno kvalitetan način.

Licence će izdavati socijalna komora. Njeno osnivanje počeće trideset dana po usvajanju Zakona u socijalnoj zaštiti.

Komora će i oduzimati licence, privremeno ili trajno, onima čiji rada ne zadovolji kriterijume ili u slučaju zloupotrebe i prevare.

You may also like