Lepljenje plakata, samo po propisu

Sremska Mitrovica – Komunalna policija u saradnji sa komunalnom inspekcijom u narednom periodu posvetiće pažnju uvođenju reda u isticanju plakata i podnositi prekršajne prijave protiv svih koji ih budu lepili na mestima koja za to nisu predviđena. Akcija će se odnositi na plakate bez obzira na njihov sadržaj, a u komunalnoj policiji podsećaju da su kazne za ovakav prekršaj visoke i da iznose 500 hiljada dinara za pravno lice, 250 hiljada dinara za preduzetnike i po 25 hiljada dinara za odgovorne u firmama i privatna lica.

You May Also Like