Sremska mitrovica – Odredba o držanju kućnih ljubimaca ovih dana je pretrpela male izmene javljaju iz Komunalne policije, pa tako više nije ograničen broj mačaka i pasa koji mogu da se drže u stanu.

O tome koliko ovih kućnih ljubimaca ima u stanu i kojih vrsta potrebno je obavestiti skupštinu stanara, a ukoliko vlasnik to ne učini sleduje mu prekršajna odgovornost.
Od sada kućni ljubimci mogu da se drže u onom broju i na način kojim se obezbeđuje njihova dobrobit, pod uslovom da se ne ugrožavaju i uznemiravaju ljudi i okolina. Za pse koji mogu predstavljati opasnost za okolinu, nije više potrebna saglasnost svih komšija, već samo skupštine stanara.
Novo je i da se psi i mačke mogu uvoditi u javni prevoz uz korišćenje opreme, odnosno posebnih transportera. za skoro sve odredbe nadležna je komunalna inspekcija, dok komunalna policija kontroliše deo o izvođenju pasa i mačaka i njihovog prljanja javne površine.

You may also like