Kuće za izbegličke porodice

Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici će danas na upotrebu biti predate tri montažne kuće sagrađene u okviru projekta Evropske unije „Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji“.
Projekat je finansirala Evropska unija, koja je uložila skoro milion evra, a realizovala nemačka nevladina organizacija HELP.

Ovaj projekat realizuje se u pet gradova Srbije, a vrednost projekta u Sremskoj Mitrovici je više od 200.000 evra.

Grad Sremska Mitrovica učestvovao je u njegovoj realizaciji sa 23.600 evra.

You May Also Like