Sremska Mitrovica – Poljoprivrednici koji su obnovili registraciju gazdinstva imaju još jedan dan da uplate doprinose za Penzijsko i invalidsko osiguranje za period od avgusta prošle do avgusta ove godine. Ako to ne urade, neće moći da od 1. jula podnesu zahtev za subvencije repromaterijala od 14.000 dinara po hektaru već će to morati da učine tek u septembru, a u tom slučaju novac će dobiti tek – u oktobru.

Uredba o regresiranju repromaterijala za registrovana poljoprivredna gazdinstva je objavljena u Službenom glasniku, a odmah nakon toga i izmene i dopune uredbe koje su postavljene na sajtu Vlade Srbije. Ono što se zna od ranije, jeste da će subvenciju od 14.000 dinara po hektaru ostvariti ona gazdinstva koja su obnovila registraciju, ali i uplatila doprinose za Penzijsko – invalidsko osiguranje.

Direktor filijale Uprave za trezor Antun Vuković kaže da uredba i dopune preciziraju da doprinosi moraju biti uplaćeni za period od 14. avgusta prošle do 19. avgusta ove godine, i to u iznosu od 42.818 dinara. Kako precizira direktor filijale Uprave za trezor, oni koji ovu obavezu izvrše do 15. juna, zahtev mogu podneti već 1. jula, i novac dobiti 1. avgusta, dok oni koji ne plate doprinose u naredna dva dana, zahtev će moći da podnesu tek od 1. do 30. septembra.

To znači da će poljoprivrednici koji ne uplate doprinose u naredna dva dana, svoj novac moći da očekuju tek u – oktobru. Stoga, predstavnici Asocijacije poljoprivrednika apeluju da poljoprivrednici provere da li su uplatili doprinose u rokovima i iznosu koji uredba nalaže, kako bi novac dobili 1. avgusta.

U Upravi za trezor smatraju da će ove godine za subvencije konkurisati oko 1.200 gazdinstava. Subvencionisaće se površine do 100 hektara zemljišta, s tim da će za površine do 30 hektara novac biti isplaćen mesec dana od podnošenja zahteva, a ostatak do 100 hektara u januaru naredne godine. Takvih je gazdinstava u prošloj godini bilo oko 500 u Subotici.

You may also like