Ko će da kontroliše uplate doprinosa?

Sremska Mitrovica -Poreska uprava je pokrenula inicijativu da se prilikom isplate neto zarade u poslovnim bankama obavlja i kontrola da li je poslodavac isplatio doprinose na zarade ili ne.

Pomoćnica direktora Poreske uprave je izjavio da sa nešto više od 600 inspektora Poreska uprava nije u situaciji da iskontroliše više od 300 hiljada obveznika, 222 hiljade preduzetnika i preko 100 hiljada pravnih lica.

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić je rekao da je ovo rešenje potpuno neprihvatljivo za banke. U Srbiji 50 odsto poslodavaca ne plaća doprinose,dug po tom osnovu iznosi oko 230 milijardi dinara, a zbog neuplaćenih doprinosa država je do sada tri puta povezivala staž zaposlenima što je budžet koštalo 250 miliona evra.

You May Also Like