Sremska Mitrovica – U Gradskoj upravi za privredu i investiranje – Sremska Mitrovica, danas je počela kategorizacija seoskih turističkih objekata, kuća, apartmana i soba.
Osnovni problem turističke ponude je nedostatak kategorizovanog smeštajnog kapaciteta, gde bi turisti pored obilaska mogli da prenoće ili provedu određeni vremenski period u Sremskoj mitrovici.
Početak kategorizacije pomoći će razvijanju seoskog turizma, povećanja smeštajnih kapaciteta i proširivanja turističke ponude grada.Kategorizacija je preduslov za bavljenje seoskim turizmom i obavlja se u skladu sa aktima opštine Sremska Mitrovica i republičkim Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji turističkih objekata.

Zainteresovana seoska gazdinsva više informacija o registraciji i kategorizaciji mogu dobiti u Uslužnom centru grada.Obrasci se mogu preuzeti na šalterubroj 9, uslužnog centra, gde se zainteresovani mogu i upoznati sa svim pojedinostima vezanim za kategorizaciju seoskih objekata.

You may also like