Sremska Mitrovica – JP“Nacionalni park Fruška gora“kao korisnik dela ribarskog područja“Srbija-Vojvodina“, ribolovne vode rijeke Dunav od km 1297 do km 1233 (od bačko Palanačkog mosta do mosta kod Beške) i akumulacijskih jezera“Moharač“,“Bruja“i“Sot“je održalo sastanak 2011/3/23. godine sa udruženjima sportskih ribolovaca koji distribuiraju dozvole Nacionalnog parka na temu rešavanja problema oko dozvola za 2010. godinu.

Osnovni problem je nastao neistovremenim ispisom svih vrsta dozvola pa su rekreativni ribolovci bili prinuđeni da kupe osnovnu dozvolu (4600,00 dinara) a imali su prava na povlaštene (2300,00 i 100,00 dinara).

JP“Nacionalni park Fruška gora“kao korisnik ovog dela ribarskog područja uvažavajući ovaj izdatak koji su imali rekreativni ribolovci u 2010. godini donelo je odluku da svima onima koji su kupili godišnju ribolovnu dozvolu Nacionalnog parka od 4.600,00 dinara do 05.05.2010. godine a u tom momentu imali pravo na povlaštene dozvole od 2.300,00 i 100,00 dinara, odobri gratis dozvolu za 2011. godini.

Udruženja sportskih ribolovaca su se obvezala da svojim članovima koji imaju ovo pravo, izdaju gratis dozvolu za 2011. godinu pod uslovom da:

1. Rekreativni ribolovac donese dozvolu za 2010. godinu izdatu od strane JP“Nacionalni park Fruška gora“.

2. Rekreativni ribolovac donese dokaz o ispunjenju uvjeta za dobivanje povlaštene dozvole (osobna iskaznica, rješenje o tjelesnom oštećenju i sl.)..

You may also like