Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće Komunalije Sremska Mitrovica usluge odvoza i deponovanja smeća neće vršiti u petak 22.aprila, 2011. godine.

Sve ostale dane uskršnjih i prvomajskih praznika će raditi po redovnom režimu rada.

Sektor parking Servis neće vršiti naplatu parkiranja na javnim parkiralištima za sve vreme trajanja uskršnjih i prvomajskih praznika.

You may also like