Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretar za zdravstvo, dr.Atila Čengeri, svojim dopisom od 09. marta 2011 godine obavesti je sve zdravstvene ustanove na teritoriji AP Vojvodine da se stavlja van snage naredba o potpunoj zabrani poseta izdata 21 februara.
Usled pada broja obolelih pacijenata, kao i pada intenziteta aktivnosti gripa H1N1, od 10. marta se ponovo dozvoljavaju posete stacionarnim pacijentima u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica.

You may also like