Sremska Mitrovica – Tokom prošle školske godine srednjoškolci u Srbiji napravili su oko 48 miliona izostanaka, što je u proseku oko 160 izostanaka po učeniku, a da za to nisu snosili nikakve sankcije, jer ih aktuelni Zakon ne predviđa.

Zbog toga se juče po hitnom postupku pred poslanicima u Skupštini našao predlog izmene Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja kako bi se ogromnom broju izostanaka konačno stalo na put. Izmenama će se preciznije regulisati i rad nastavnika preko norme, kao i zaštite podataka u jedinstvenoj bazi podataka.

– Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja koji je stupio na snagu pre dve godine legalizovao je bežanje iz škole, jer nijednom učeniku zbog izostanaka nije mogla da se smanji ocena iz vladanja. Vi možete da bežite iz škole, a da budete nagrađeni na kraju primerenom ocenom iz vladanja. Zbog toga se broj izostanaka u poslednje dve godine drastično povećao – kaže Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola.

You may also like