Sremska Mitrovica – Gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, juče je svečano primio mlade istraživače iz istraživačkog kampa Specijalnog rezervata Zasavica.

Gradska kuća, kao i gradnačelnik Sremske Mitrovice, bili su domaćini za 14 mladih istraživača iz Španije, Rusije, Francuske, Nemačke, Japana i Švedske.

Prilikom ove posete, Nedimović je mlade istraživače upoznao sa Gradom Sremska Mitrovica, njegovim odlikama, znamenitostima, brojem i strukturom stanovništva kao i demografskim karakteristikama, i rekao da su baš ovakvi susreti najbolji način da se pošalje prava slika o Srbima, i Sremskoj Mitrovici u svet.

Nakon posete Gradskoj kući, istraživači su obišli i kulturno istorijske znamenitosti u našem gradu, kao i Frušku Goru, na kojoj su posetili neke od manastira.

You may also like