Isplata naknade za nezaposlene

Sremska Mitrovica – Nacionalna sluzba za zapošljavanje, filijala u Sremskoj Mitrovici obaveštava sve nezaposlene da u sredu 21. septembra, počinje isplata novčane naknade za Avgust 2011, za 2108 lica, u Poštanskoj štedionici.

Pored poštanske štedionice, nezaposlena lica svoja primanja mogu da podignu I u svim poštama, upotrebom platne kartice.

You May Also Like