Informacije iz „Vodovoda“ i na internetu

Sremska Mitrovica – Od 1.juna ove godine internet sajt JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica i zvanično je dostupan javnosti.Na adresi www.vodovodsm.rs svi zainteresovani mogu da se informišu o delatnostima i aktivnostima tog javnog preduzeća.Korisnicima usluga mitrovačkog „Vodovoda“ i na ovaj način je omogućeno da dođu do podataka koji su im potrebni.

Istovremeno, postoji mogućnost i da saznaju više o funkcionisanju preduzeća koje 24 sata dnevno brine o vodosnabdevanju blizu 80 000 stanovnika grada i naseljenih mesta opštine.
Korišćenjem sajta potrošači mogu da dođu do podataka o kvalitetu vode za piće, procesima koji omogućavaju dobijanje zdravstveno ispravne vode, radovima koji se obavljaju u cilju kvalitetnijeg vodosnabdevanja, ali i uslugama koje pruža „Vodovod“.
Između ostalog, na internet stranama prezentovane su i informacije o ceni vode, o tome kako se ona formira i o tome šta je potrebno za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.Za posetioce sajta mogu biti zanimljivi i drugi podaci – o vodosnabdevanju, o odvođenju otpadnih voda, o izgradnji i održavanju distributivne mreže, o potrošačima, o organizacionoj strukturi zaposlenih i drugom. Važni događaji beleže su u bloku AKTUELNO.
Saša Bugadžija direktor sremskomitrovačkog „Vodovoda“ koji je i inicijator pokretanja sajta, navodi da je ovo važan segment rada preduzeća, jer su od sada sve važne informacije dostupne svakom građaninu na najbrži način.

„Bitno je i da u sferi informisanja i komunikacija pratimo savremene trendove i da napredujemo u informatičkom smislu, u skladu sa vremenom u kojem živimo. Blokovi na sajtu će se redovno dorađivati novim sadržajima. Pored toga što korisnici putem ovog sajta mogu prijaviti problem, uskoro će biti urađena i baza podataka o potrošnji vode i stanju računa svakog potrošača, kako bi oni u svakom momentu imali uvid o tome“, naglasio je direktor Bugadžija.

Ljilja Janković

You May Also Like