Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici juče je formirana poljočuvarksa služba.

Poljočuvarska služba je formirana sa ciljem da se ispoštuju odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada kao i poljskih puteva i kanala.

„Potreba za osnivanjem poljočuvarske službe javila se odavno, ali tek sada su se stekli uslovi za njeno osnivanje i funkcionisanje. Prvi rezultati su pozitivni, i sigurno je da opravdavaju osnivanje poljočuvarske službe, mada, naša ideja nije da se ljudi kažnjavaju i da im se ugrozi egzistencija, nego da preventivno delujemo. Treba da se zna da takva služba postoji i da se ne dešavaju krađe, poljske štete i ostale stvari“ , rekao je Vlada Vučenović, pomoćnik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica.

Osim zaštite useva i zasada od krađa poljočuvari sprečavaju seču drveća, paljenje biljnih ostataka, ispašu stoke i živine na tuđim posedima, kao i bacanje svakodnevnog i animalnog otpada.

You may also like