Sremska Mitrovica – Mogućnost da putem interneta prate ocene i izostanke svoje dece uskoro će moći i roditelji osnovaca i srednjoškolaca u školama u Sremskoj Mitrovici, putem softvera za elektronski sistem evidencije učenika i nastavnika tzv. „elektronski dnevnik“.

Ovom uslugom roditelji će imati priliku da vide sve što bi moglo da ih zanima, poput kalendara kontrolnih zadataka, šta je potrebno za rekreativnu nastavu, biografije profesora ili poziva na razne akcije.U „elektronski dnevnik“ se unose svi podaci kao i u klasičan dnevnik – ocene, evidencija prisustva na časovima…

Sistem elektronskog dnevnika je već uveden u nekim školama Sremske Mitrovice i pokazao se u praksi kao vrlo efikasan jer se kod učenika primetila promena na bolje, kao što je smanjenje izostanaka za petinu i povećanje prosečne ocene.
Mitrovačka Gimnazija je već uvela sistem elektronskih dnevnika, dok srednja medicinaska, ekonomska kao i ostale srednje i osnovne škole rade na uvođenju.

Pored detaljnog vođenja evidencije učenika, profesora i nastavnog procesa, elektronski dnevnik omogućava modernizaciju i racionalizaciju školske administracije, kvalitetnu analizu nastavnog programa, ali i prenos iskustava u primeni ove metode ostalim školama.Podaci o učeniku dostupni su samo roditelju.

You may also like