Sremska Mitrovica – Prema pokazateljima mitrovačkog „Vodovoda“ fizička lica na teritoriji opštine Sremska Mitrovica duguju ovom javnom preduzeću za isporučenu pijaću vodu oko 30 miliona dinara. Najviše njih duguje iznos do 3.000 dinara i takvih je u strukturi dužnika oko 70%. I pored ovoga naplaćenost računa kod ove kategorije potrošača je zadovoljavajuća i iznosi oko 90 %.
Kod pravnih lica naplata je između 75 i 80 % i oni ukupno duguju oko 38 miliona dinara.Ovde spadaju i preduzeća koja su procesu restrukturiranja, ili su u stečaju, ili uopšte ne rade.
Uopšteno gledajući, dug korisnika usluga vodosnabdevanja se u odnosu na proteklu godinu uvećao za oko 5%, ali to za sada ne ugrožava stabilnost poslovanja.
Kada potrošači imaju dug veći od 3.000, šalju se opomene pred isključenje. Kako ne bi dolazilo do samog isključenja mitrovački „Vodovod“ građanima i preduzećima daje mogućnost plaćanja duga u više mesečnih rata.

You may also like