Sremska Mitrovica – Na šalterima PTT-a u četvrtak 20.10.2011.g. počinje isplata dečijeg i roditeljskog dodatka.

Kako ostvariti pravo na dečiji dodatak? (neophodna dokumentacija)

1. fotokopija uverenja o državljanstvu Srbije za podnosioca zahteva
2. fotokopija overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva
3. fotokopije izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici
4. fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta
5. potvrda o neto prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva
6. potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta)
7. poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva
8. dokaz o nezaposlenosti (uverenje Republičkog fonda za tržište rada i fotokopija radne knjižice)
9. školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, odnosno potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje.
10. dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnjih knjiga –vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.)
11. fotokopiju kartice tekućeg računa

You may also like