Sremska Mitrovica – Nacionalna služba za zapošljavanje sa liste nezaposlenih lica mesečno ukloni 20.000 prezimena, najčešce zbog odbijanja posla ili „rada na crno“, prenose Agencije.

Proteklog meseca na evidenciji NSZ registrovano je 769.760 lica. I ako je ovaj broj zabrinjavajući, spisak onih koji traže posao preko NZS je smanjen za 4.136 lica, u odnosu na mesec mart.

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavnje filijala Sremska Mitrovica na kraju meseca aprila nalazilo se 28.163 nezaposlenih lica. U istom mesecu, zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, sa liste nezaposlenih izbrisano je 806 lica.

Najveci broj lica, 642, ne nalazi se više na evidenciji NZS filijala Sremska Mitrovica zbog neopravdanog ne javljanja ili neodazivanja na poziv organizacije za zapošljavanje.

Dvadeset sedam lica je odbilo da prihvati ponudeno učešce u programu aktivnih mera za zapošljavanje, dok se 137 lica nije odazvalo na individualni razgovor.

U NZS filijala Sremska MItrovica ističu da veoma mali procenat nezaposlenih lica odbijaju ponuđeni posao i za razliku od ostalih okruga, u Sremskom okrugu je najviše onih koji se ne javljaju u zakazanom roku ili se odazivaju na poziv ove organizacije za zapošljavanje.

You may also like