Banke u Srbiji mogle bi da u narednih nekoliko dana počnu sa reprogramiranjem kredita građana, pošto od Narodne banke Srbije dobiju dodatna objašnjenja u vezi sa novim načinom obračuna kreditne sposobnosti klijenata, izjavio je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.

On je naveo da novi način procene kreditne sposobnosti građana, u obzir više ne uzima procentualni odnos primanja i kreditnog zaduženja već odnos duga prema primanjima umanjenim za iznos potrošačke korpe, što daje veću slobodu i bankama i građanima, ali i povećava njihovu odgovornost.

You may also like