Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr Atila čengeri će u petak, 15. aprila 2011. godine, u 11.00 sati,
posetiti Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gde će, zajedno sa rukovodstvom Bolnice, otvoriti Genetsku laboratoriju.

You may also like