Aktivnosti policije na početku nove školske godine

Sremska Mitrovica – U cilju povećanja bezbednosti učenika u školama, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici preduzima niz mera i aktivnosti.

Od četvrtka 01. do četvrtka 15. Septembra svakog radnog dana od 07,00-19,30 časova, saobraćajna policija pojačano će kontrolisati saobraćaj u zonama osnovnih i srednjih škola, na putevima, ulicama i raskrsnicama kojima se najčešće kreću učenici prilikom dolaska u školu i povratka kući.

Saobraćajne patrole opremljene radarima kontrolisaće brzinu kretanja motornih vozila na delovima puteva gde je uočeno kretanje nedozvoljenim brzinama.

Takođe, saobraćajna policija fotografisaće i snimaće prekršaje neustupanja prvenstva prolaza pešacima i prolazak vozila na znak crvenog svetla semafora, na onim raskrsnicama i putevima kojima se deca najviše kreću, radi dokumentovanja i kažnjavanja izvršilaca navedenih prekršaja.

Posebna pažnja biće posvećena učešću đaka prvaka u saobraćaju, kojima će biti pružena pomoć na prilazima školama. U septembru i oktobru nadležni policijski službenici održaće predavanja o bezbednom učešću u saobraćaju, u svim osnovnim školama na području Srema. Edukacijom će biti obuhvaćene sve uzrasne grupe, a posebno učenici koji prvi put polaze u školu.

U saradnji sa školskim upravama, nastavlja se realizacija projekta “Bezbedno detinjstvo – razvoj bezbednosne kulture mladih” na području Srema.

Školski policajci, saobraćajni i ostali angažovani policijski službenici u toku cele školske godine intenziviraće obilaske u zonama škola, radi pružanja pomoći, sprečavanja vršenja krivičnih dela i prekršaja i ostvarivanju bezbednosne zaštite učenika i školske imovine.

U saradnji sa nadležnim opštinskim organima, u zonama škola neophodno je utvrditi stanje saobraćajne signalizacije, radi pronalaženja adekvatnih tehničkih rešenja koja će doprineti bezbednijem učešću učenika u saobraćaju (postavljanje zaštitnih ograda, prepreke za usporavanje saobraćaja, semafori).

You May Also Like