Akcija dodele štedljivih sijalica

Sremska Mitrovica – ,,Elektrovojvodina”, ED Sremska Mitrovica, od utorka 22. novembra do srede 30. novembra 2011. godine ponavlja akciju dodele štedljivih sijalica kupcima električne energije.

Najbrži kupci koji tih dana u potpunosti izmire svoja dugovanja i tekuću potrošnju dobiće po jednu štedljivu sijalicu.

Ovi uslove važe samo za kupce koji električnu energiju plate, te nedelje na šalterima ED S.Mitrovica

,,Elektrovojvodina” želi da stimuliše svoje kupce da u celosti plate utrošenu električnu energiju u toku meseca i da im pomogne da je racionalno koriste.

You May Also Like