8500 ljudi promenilo operatera

Sremska Mitrovica – Dogovor tri operatera mobilne telefonije o jednostavnijoj proceduri za prenos broja iz jedne u drugu mrežu. Korisnicima omogućeno da lakše izmire preostale ugovorne obaveze.

Pogrešno uneta adresa prebivališta ubuduće neće biti razlog za odbijanje zahteva za prenos broja mobilnog telefona iz jedne u drugu mrežu, dogovorili su se predstavnici sve tri kompanije mobilne telefonije u Srbiji.

– Postignut je dogovor i da operateri izmene interne procedure kako bi korisnicima omogućili da lakše izmire preostale ugovorne obaveze – ističu u Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije.

Protokolom o primeni Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telekomunikacionim mrežama, koji su u sredu potpisali predstavnici RATEL-a, „Telekoma Srbija“, „Telenora“ i „Vip mobajla“, predviđena je i drugačija govorna poruka kojom se osoba koja zove obaveštava da je broj u novoj mreži. Ova poruka od sada će glasiti: „Pozvani broj je prenet u novu mrežu, molimo sačekajte da se uspostavi veza.“

Inače, u toku protekla dva meseca, otkako je omogućena usluga prenosivosti brojeva, operatera je promenilo 8.500 korisnika uz zadržavanje starog broja telefona.

You May Also Like