Sremska Mitrovica – Obeležena 67. godišnjica oslobađanja Sremske Mitrovice od okupacije ustaša i nacista. Položeni venci i crvenoarmejcima na Pravoslavnom groblju.

Glavna ceremonija, povodom 67. godišnjice oslobođenja Sremske Mitrovice u Drugom svetskom ratu održana je kraj Spomenika oslobođenja, koji je otkriven 1. novembra 1945. godine, tačno godinu dana posle oslobođenja grada.

Grad Sremsku Mitrovicu su 1. novembra 1944. godine, posle teških petodnevnih borbi s ostacima Vermahta (nemačke vojske), oslobodile jedinice 16. vojvođanske udarne divizije, u sadejstvu sa motorizovanim jedinicama sovjetske Crvene armije.

Venci su položeni i na grobove crvenoarmejaca na Pravoslavnom groblju, koji su poginuli u borbama za oslobođenje drevnog grada.

You may also like