Sremska Mitrovica – Na teritoriji Republike Srbije u toku je kontrolu legalnosti računarskih softvera. Poreska uprava 1. marta počela je kontrolu u velikim i srednjim preduzećima, dok će nakon toga uslediti i kontrola malih preduzeća i preduzetnika. Poreska uprava će, nakon što inspektori utvrde postojanje nelegalnog softvera, dati šansu poreskim obveznicima da izvrše legalizaciju softvera u periodu od tri do 15 dana, u zavisnosti od toga koliki je procenat nelegalnog softvera.
Poreski obveznici koji ne izvrši legalizaciju ili ne donesu dokaze da su u naknadnom roku izvršili istu biće novčano kažnjeni od oko 100.000 do tri miliona dinara za privredno društvo, za odgovorno lice u pravnom licu od oko 50.000 do 200.000 dinara, a za preduzetnike od oko 50.000 do pola miliona dinara, i protiv njih će biće podneta prekršajna prijava odnosno zahtev za pokretanje privrednog prestupa kod osnovnog javnog tužilaštva

Iz Poreske uprave Sremska Mitrovica kažu da se kontrola softvera vrši u okviru redovne kontrole Poreske inspekcije, po prethodno utvrđenom planu i programu, a po nalogu Republicke Poreske uprave.

Na teritoriji grada još nije vršena kontrola legalnosti računarskih softvera po velikim i srednjim preduzećima kao i kod malih preduzeća i preduzetnika.

Udeo nelegalnih softvera na tržištu Srbije je 78 odsto i to našu zemlju svrstava medju zemlje sa najvišom stopom piraterije u centralnoj i istočnoj Evropi, naveli su predstavnici informatičko-tehnoloske industrije i ocenili da zbog ovako visokog procenta država gubi oko 50 miliona dolara na osnovu nenaplaćenih poreza.

You may also like