34. Skupština Grada

Sremska Mitrovica – Na 34. zasedanju Skupštine Grada pred odbornicima, danas se našlo 15 tačaka dnevnog reda, među kojima su Predlog odluke o rebalansu budžeta Grada za 2011. godinu, Izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća, ustanova iz oblasti kulture, sporta i turizma. Lokalni odbornici su se, takođe izjasnjavali i o Programu poslovanja novoformiranog preduzeća JKP „Srem- Mačva“ koje će upravljati Regionalnom deponijom, koja je u izgradnji nadomak sela Jarka.

Duško Šarošković, načelnik Gradske uprave za budžet i finansije, povodom usvajanja rebalansa budžeta Grada za 2011 godinu, rekao je : „Obim promena pokazuje da je odluka o budžetu za 2011. godinu doneta pravilno, a da je budžet dobro isplaniran jer je promena svega 1% što otvara mogućnost za isplatu Jubilarnih nagrada prosvetnim radnicima za 2009. i 2010. godinu.“

Uskoro se može očekivati i primena novog radnog vremena Dom zdravlja u Sremskoj Mitrovici, prema novoj Odluci o radnom vremenu Dom zdravlja radnim danima radiće od 7 do 20 sati. Subotom i nedeljom dečji ili školski dispanzer, kao i ambulanta opšte medicine, Treća zdravstvena stanica na Savi dežuraće u vremenu od 7 do 20 sati. Stomatološka služba subotom će raditi do 20, a nedeljom skraćeno do 14 sati. Prema novoj Odluci dispanzer za žene radiće subotom od 7 do 14 sati. nakon čega se .

Takođe na današnjoj sednici donet je Program za postavljenje montažnih i drugih objekta na javnim površinama za 2011. Tim programom se utvrđuju lokacije za postavlajnje montažnih, oglasnih i drugih objekata za Grad Sremsku Mitrovicu i gradsko naselje Mačvansku Mitrovicu, njihov broj i delatnost koja se može obavljati. Kada je reč o bilbordima, oni se mogu postaviti isključivo na svim stubovima javne rasvete na jednoj lokaciji predviđenim ovim Programom.

You May Also Like