Započele pripreme na izradi medijske strategije u Vojvodini

U Skupštini AP Vojvodine održan je
konstitutivni sastanak Radne grupe za izradu strategije javnog
informisanja u našoj pokrajini, kojom rukovodi Ana Tomanova Makanova,
potpredsednica Vlade AP Vojvodine i pokrajinska sekretarka za
informacije.
„Nove nadležnosti i Statut AP Vojvodine podrazumevaju i izradu dela
Strategije javnog informisanja koji se odnosi na našu pokrajinu i to
je naša obaveza“, istakla je Ana Tomanova Makanova. Kako je
konstatovala, ovaj dokument treba da utvrdi osnovne smernice razvoja
u medijskoj sferi i ide u prilog poboljšanju dosadašnje prakse u
ovoj oblasti. Polazna ideja ovog razvojnog dokumenta u sferi
vojvođanskih medija je i očuvanje javnog servisa Vojvodine. Takođe,
posebna pažnja biće posvećena i poštovanju stečenih prava, što ima
posebnu važnost i u značajnoj meri doprinosi ostvarivanju prava
nacionalnih zajednica na ovim prostorima. Studija će sadržati pravnu
i ekonomsku analizu medijske scene, kao i preporuke bitne za izradu
buduće Strategije razvoja medija u Republici Srbiji, čiji će biti
sastavni deo, naglasila je Ana Tomanova Makanova.
Na sastanku sa vojvođanskim stručnjacima u oblasti medija,
formirane su ekpertske grupe i izabrani koordinatori i članovi koji će
biti angažovani na izradi medijske studije za Vojvodinu. Posebne
ekspertske grupe formirane su u oblasti štampanih medija, elektronskih
medija, za digitalizaciju i ekonomsko-pravna pitanja. U okviru ovih
radnih grupa, ekperti će se posebno baviti i pitanjima informisanja
na jezicima nacionalnih zajednica koje žive u Vojvodini.

Pokrajinski sekretarijat za informacije
http://www.vojvodina.gov.rs/
http://www.mediaportal.vojvodina.gov.rs/

You May Also Like