Početak rada komunalne policije u Srbiji obeležen je danas promotivnim skupom u Skupštini Srbije.Iz Sremske Mitrovice na svečanoj prezentaciji komunalne policije bili su Gradonačelnik Branislav Nedimović, načelnik uprave za urbanizam Zoran Berežni i četiri komunalna policajca.
Na ulicama grada prvi komunalni policajci trebalo bi da se pojave već sutra. Njihovi poslovi biće održavanje komunalnog reda, kontrola primene zakona i propisa iz nadležnosti grada, nadzor u javnom gradskom i drugom saobraćaju, zaštita životne sredine, kulturnih dobara, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad.
Čuvari komunalnog reda kažnjavaće nesavesne građane koji se nepropisno parkiraju, lepe plakate, ispisuju grafite, prljaju i oštećuju spomenike, skulpture, fasade i drugi gradski mobilijar. Kontrolisaće održavanje zoološke higijene u gradu i kontrolisaće izvođenje kućnih ljubimaca, kao i vlasnika pasa koji se ne pridržavaju novog zakona o držanju „opasnih“ pasa. Nova služba moći će da legitimiše, privremeno oduzima predmete, odvodi i kažnjava prekršioce i to naplatom kazne na licu mesta ili podnošenjem prekršajne ili krivične prijave.
Mitrovačka komunalna policija ima uniformu braon boje sa vidljivom oznakom „Komunalna policija Grada Sremska Mitrovica“.
Prema Zakonu, komunalni policajci u obavljanju službene dužnosti imaće status službenog lica uz krivično-pravnu zaštitu propisanu zakonom, i ukoliko ih neko ometa ili sprečava u obavljanju dužnosti može da bude kažnjen novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

You may also like