U Sremu nove radio stanice

Republička radiodifuzna agencija u martu tekuće godine raspisala je konkurs za dodelu frekvencija za jednu televizijsku stanicu i 24 lokalne radio stanice.

Prema planu Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, sve raspoložive televizijske frekvencije izuzete su iz dalje raspodele jer se slobodne televizijske frekvencije čuvaju se za period kada će se preći sa analognog na digitalno emitovanje programa, što je planirano za 2012. godinu.

Na Javnom kokursu za izdavanje dozvola za emitovanje programa na lokalnim podrucjima mogućnost da konkurišu su imali i privrednici sa teritorije Srema -Ruma, Vrdnik i Indjija.
Konkurs je završen i Republička radiodifuzna agencija u roku propisanom zakonom donela je odluku o dodeljivanju dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa za regionalno i lokalno područje .Tako da će u toku ove godine u Rumskoj Opštini osim radio Srema koji ima regionalnu pokrivenost raditi još jedna lokalna radio stanica. Po odluci republičke radiodifuzne agencije dozvola je pripala Eparhiji Sremskoj iz Sremskih Karlovaca-Radio Srpski Sion.

U Vrdniku već dve godine dozvolu poseduje Ekološki radio Fruška Gora, a dozvolu za još jednu radio stanicu po završenom konkursu dobila je Radio Marija , Biskupija Đakovačka i Sremska, rimokatoličkog župnog ureda.
Inđija koja ima jednu lokalnu radio stanicu dobila je još jednog elektronskog emitera sa dozvolom a to je Mega radio.Za opštinu Sremska Mitrovica nije raspisan konkurs jer na teritoriji opštine dozvolu za emitovanje u lokalu imaju Radio Srem iz Rume, radio Šid iz Šida, radio As iz Šapca I radio Ozon Sremska Mitrovica.

You May Also Like