Kako je predloženo izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Od 1. januara 2011. godine žene će moći da se penzionišu sa najmanje 15 godina radnog staža i 60 godina života, za muškarce uslov ce biti 15 godina staža i 65 godina života.
Starosna granica za odlazak žena u penziju od 2011. godine, povećavaće se za četiri meseca godišnje sve do 2019. godine. Skupština Srbije će ove nedelje raspravljati o izmenama zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju.
Isplata drugog dela novembarske penzije za penzionere iz kategorije zaposleni pocinje u subotu 25 decembra.

You may also like