“Ujedinjeni protiv droge” u Domu zdravlja

Ministarstvo zdravlja i Delegacija Evropske unije u Srbiji su putem projekta INSADA pokrenuli preventivnu kampanju protiv zloupotrebe droga na nacionalnom nivou pod sloganom “Ujedinjeni protiv droge”.
Savetovaliste za mlade koje radi pri domu zdravlja Sremska Mitrovica u okviru ovog projekta organizuje radionice u osnovnim i srednjim školama. Za sledeću nedelju zakazane su radionice u Domu učenika i OŠ “Dobrosav Radosavljević Narod” u Mačvanskoj Mitrovici. Cilj radionica je da se unapredi svest o opasnostima i posledicama upotrebe droga u opštoj populaciji, sa posebnim naglaskom na grupe pod visokim rizikom – mlade ljude, starosti od 16 do 24 godine.
Kampanja je, takođe, usmerena na roditelje da otvorenije razgovaraju sa svojom decom o drogama i da im na taj način pomognu da se odupru pritisku svojih vršnjaka. Savetovalište za mlade ne bavi se lečenjem, već savetovanjem i podrškom, tako da svi mladi školskog uzrasta do 19 godina mogu da pozovu broj telefona (610-222 lokal 105) ili da dođu lično u savetovaliste za mlade kako bi dobili sve potrebne informacije i savete.
Paralelno sa projektom Ujedinjeni protiv droga Svetovalište za mlade radi i “redovne” radionice vezane za zaštitu reproduktivnog zdravlja sa akcentom na polno prenosive bolesti i HIV, s obzirom da se bliži i 1. Decembar svetski dan borbe protiv HIV-a.

Svetlana Stojšić

You May Also Like